Slavnostní koncert ke 100. výročí vzniku Československa

čtvrtek, 18. říjen 2018, od 19:00

Slavnostní koncert ke 100. výročí vzniku Československa
Archiv představení za sezónu 2018/2019
Koncert
Janáčkova filharmonie Ostrava

Informace

Cyklus šesti symfonických básní Má vlast Bedřicha Smetany patří ke svrchovaným symbolům české hudby. Sám autor si byl vědom symbolické i umělecké výjimečnosti těchto skladeb a přál si, aby zněly jen při zvláštních slavnostních příležitostech. Smetana byl při vzniku těchto děl inspirován tématy, jež byly v druhé polovině 19. století výrazně fixovány v povědomí české veřejnosti, a které hrály symbolickou úlohu při formování českého národního vědomí a později při budování české státnosti. Má vlast obsahuje hned tři roviny těchto národních symbolů. První je rovina mytologická, jež se nejvýrazněji projevuje v symfonických básních Vyšehrad a Šárka, dále se jedná o plán krajinné krásy, který nacházíme v částech Vltava a Z českých luhů a hájů, a třetí rovinu s historicko-politickými motivy, jež zaznívají v závěrečných symfonických básních Tábor a Blaník.

Seznam skladeb:

Vyšehrad – Vltava – Šárka – Z českých luhů a hájů – Tábor - Blaník

 

DÉLKA PŘEDSTAVENÍ: 80 minut (bez pauzy )
SÁL: Velký sálZPĚT

Vstupenky

CENA: 250 Kč, 200 Kč

PŘEDPRODEJ: od 4.9.2018

Vstupenky zde

Informace o vstupenkách a předprodeji