Trio vario

Datum neurčeno

Trio vario
Klub přátel hudby
Koncert

Informace

Členky tria spojují vazby na Ostravu, kde společně studovaly na Janáčkově konzervatoři.
V triu spolu hrají od roku 2020.

Magdaléna Hrudová (klavír) se aktivně se věnuje komorní hře v různých komorních uskupeních. V současné době také studuje doktorský program JAMU v Brně a pedagogicky působí na Janáčkově konzervatoři v Ostravě.
Ellen Klodová (housle) je absolventkou Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, kde studovala hru na housle ve třídě prof. MgA. Luďka Capa. Rovněž dokončila studium na Ostravské univerzitě pod vedením MgA. Jiřího Vodičky.
Kateřina Kosková (klarinet) je absolventkou Janáčkovy konzervatoře v Ostravě ve třídě MgA. Petra Bohuše, Akademie Muzyczne im. Karola Szymanowskiego v Katowicích a také Ostravské univerzity pod vedením MgA. Karla Dohnala Ph.D.

SÁL:ZPĚT

Může se vám hodit

POKLADNA:
dnes od 14.00 - 17.00 hodin
+420 556 770 145

PARKOVÁNÍ:

Přímo u divadla
Parkoviště města - 300 m od divadla


Roční předplatné v PDF