Klub přátel hudby

Děti a mládež 6 – 18 let mají zvýhodněnou cenu.

pátek
16.10.
2020
19:00
Jan Ostrý - flétna,  Silvie Ježková - klavír
Recitál našeho předního flétnisty s klavírním doprovodem.
Koncert
Klub přátel hudby
Předprodej od: 25.8.2020
Náhradní koncert za koncert Ostrava Brass Quintetu.
středa
2.12.
2020
18:00
Janáčkova filharmonie
Koncert našeho předního symfonického tělesa
Koncert
Klub přátel hudby
Předprodej od: 2.6.2020
náhradní termín za zrušený koncert z 20. 3. vstupenky zůstávají v platnosti
Datum
Neurčeno
Jan Adamus – hoboj & Irena Chřibková – varhany
Jan Adamus patří k významným osobnostem současné klasické hudby. Jeho činnost směřuje od hry na hoboj, přes dirigování až k hudební vědě. Irena Chřibková působí jako titulární varhanice a ředitelka kůru baziliky sv. Jakuba v Praze, kde založila v roce 1996 Mezinárodní varhanní festival.
Koncert
Klub přátel hudby zrušeno - pro předplatitele KPH odehrajeme na podzim náhradní koncert