Klub přátel hudby

Děti a mládež 6 – 18 let mají zvýhodněnou cenu.

čtvrtek
23.1.
2020
19:00
Lobkowitz trio
Lukáš Klánský – klavír, Jan Mráček – housle, Ivan Vokáč – violoncello
Koncert
Klub přátel hudby
Předprodej od: 3.12.2019
čtvrtek
20.2.
2020
19:00
Duo CD
Martin Cába – kytara, Vít Dvořáček - kytara
Koncert
Klub přátel hudby
pátek
20.3.
2020
18:00
Janáčkova filharmonie
Koncert našeho předního symfonického tělesa
Koncert
Klub přátel hudby
čtvrtek
21.5.
2020
19:00
Jan Adamus – hoboj & Irena Chřibková – varhany
Jan Adamus patří k významným osobnostem současné klasické hudby. Jeho činnost směřuje od hry na hoboj, přes dirigování až k hudební vědě. Irena Chřibková působí jako titulární varhanice a ředitelka kůru baziliky sv. Jakuba v Praze, kde založila v roce 1996 Mezinárodní varhanní festival.
Koncert
Klub přátel hudby
Datum
Neurčeno
Baborák ensemble
Radek Baborák – lesní roh, Martina Bačová – housle, Hana Baboráková – violoncello, Miroslav Sekera – klavír
Koncert
Klub přátel hudby