Informace o zpracování osobních údajů


Vážení,

tímto Vám poskytujeme informace o tom, že zpracováváme Vaše osobní údaje. Osobní údaje získáváme a zpracováváme jen v nezbytném rozsahu proto, abychom Vám mohli poskytovat a nabízet kvalitní služby. Při jejich zpracování dodržujeme zejména standardy jejich ochrany podle zákona č. Sb., o ochraně osobních údajů (český adaptační zákon) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Níže uvádíme podstatné informace, které mohou být pro Vás důležité.

Správcem Vašich osobních údajů je příspěvková organizace Beskydské divadlo Nový Jičín, se sídlem v Novém Jičíně, Divadelní 873/5, IČ: 00096334, jehož zřizovatelem je město Nový Jičín a pracuje na základě usnesení č. 6/21/2013 Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 16.12.2013 na základě ust. § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit na e-mail: vstupenky@beskydskedivadlo.cz

  1. Zpracováváme zejména tyto Vaše osobní údaje: jméno, příjmení, email, telefon, adresu, poskytnuté služby, uskutečněné obchody, provedené platby a platební metody.

  2. Vaše údaje zpracováváme z důvodu: Vámi uděleného souhlasu a nezbytnosti pro plnění kupní smlouvy a našich oprávněných zájmů.

  3. Veškeré osobní údaje zpracováváme za účelem: plnění s Vámi uzavřených kupních smluv, rozvoje obchodního vztahu a obchodních aktivit, tj. nabízení našich služeb, a to i v rámci marketingu (zasílání novinek, měsíčních prográmků, nabídka představení).

  4. Jestliže jste nám udělili výslovný souhlas se zpracováním, můžete ho kdykoliv odvolat.

  5. Naše oprávněné zájmy k zpracování osobních údajů jsou zejména tyto: rozvoj obchodní činnosti spojený s nabídkou našich služeb (pořádání kulturních akcí – divadelních představení, koncertů, předplatitelské cykly apod.).

  6. K Vašim osobním údajům mají přístup i další subjekty (zpracovatelé), kteří jsou našimi smluvními partnery a podílejí se na naší obchodní činnosti. Tyto subjekty rovněž garantují standardy ochrany podle GDPR a mají s námi uzavřené smlouvy o ochraně osobních údajů našich klientů. Jedná se především o poskytovatele IT služeb (Colosseum Praha, a.s., Londýnská 730/59, 120 00 Praha 2, IČ: 25133454).

  7. Osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy po nezbytně nutně dlouhou dobu – zpravidla po dobu trvání kupní smlouvy (do doby uskutečnění produkce) příp. členství v abonentním cyklu. Po ukončení členství v abonentním cyklu dojde k výmazu Vašich osobních údajů. Je Vaším právem se na nás kdykoliv obrátit s jakýmkoliv dotazem týkajícím se námi zpracovávaných osobních údajů. Stejně tak můžete požádat o výmaz či úpravu údajů.

  8. Rovněž máte právo požadovat, abychom omezili zpracování osobních údajů Vaší osoby. Námi zpracovávané údaje můžete také přenést k jinému správci údajů. 

  9. V rámci probíhajících akcí, vystoupení, pořadů pořádaných společností Beskydské divadlo Nový Jičín, příspěvková organizace mohou být pořizovány foto a audio záznamy sloužící výhradně k propagačním účelům (plakáty, web, sociální sítě). Společnost  Beskydské divadlo Nový Jičín, příspěvková organizace nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.


Beskydské divadlo Nový Jičín

Může se vám hodit

POKLADNA:
dnes pokladna uzavřena
+420 556 770 145

PARKOVÁNÍ:

Přímo u divadla
Parkoviště města - 300 m od divadla

Roční předplatné v PDF

Odběr novinek

* Tímto současně souhlasím se zpracováním osobních údajů.