1. Identifikace provozovatele internetového portálu

Beskydské divadlo Nový Jičín, příspěvková organizace
Divadelní 873/5
741 01 Nový Jičín
IČO: 00096334
DIČ: CZ00096334 – Nejsme plátci.

2. Nabízené zboží nebo služby

Beskydské divadlo Nový Jičín je oprávněno k prodeji vstupenek na základě zřizovací listiny vydané městem Nový Jičín, které je zřizovatelem organizace.

3. Cena a měna

Ceny vstupenek jsou vyjádřeny v českých korunách. Organizace Beskydské divadlo Nový Jičín není plátcem DPH. Za účelem ověření nároku na zlevněnou vstupenku (ZTP, ZTP/P) je požadována průkazka, prokazující nárok na slevu vstupného.

4. Obchodní podmínky

Viz Obchodní podmínky.

5. Reklamace, storna a vrácení peněžních prostředků

Reklamace plnění poskytovaného Beskydským divadlem Nový Jičín musí být podána v písemně formě osobně na pokladně Beskydské divadla Nový Jičín nebo písemně na adresu organizace – Nový Jičín, Divadelní 873/5, PSČ: 74101 popř. elektronicky na email: vstupenky@beskydskedivadlo.cz. Doporučujeme, aby klient vhodným způsobem doložil existenci a obsah smluvního vztahu (např. poskytnutím vstupenky, faktury, potvrzení, atd.).

Beskydské divadlo Nový Jičín nebo jím pověřený zaměstnanec rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. V případě zrušení představení lze vstupenky vrátit dle instrukcí, a to nejpozději do 14 dnů od původního data představení.

Způsob vrácení vstupenek

Zakoupená vstupenka se nevrací a nevyměňuje, není-li výše uvedeno jinak.
V případě poškození, zničení, ztráty nebo odcizení vstupenky nebude vstupenka nahrazována novou a klientovi nebude poskytnuta náhrada. V případě koupě vstupenky přes internet si v případě ztráty nebo zničení může klient vytisknout elektronickou vstupenku znovu.

Způsob vrácení peněžních prostředků

Peněžní prostředky musí být vráceny vždy na platební metodu, ze které bylo na objednávku placeno. Jestliže při procesu nákupu vstupenek došlo k odepsání sumy za nákup vstupenek z účtu zákazníka, ale vstupenky se nezobrazily, ani nebyly zaslány na zadaný email, reklamaci vrácení peněz z důvodu neposkytnutí uplatňuje zákazník v bance, která vystavila platební kartu, prostřednictvím které platba proběhla. Beskydské divadlo Nový Jičín tyto reklamace neřeší.

6. Způsob doručení zboží nebo služby (vstupenek) – podmínky rezervace/prodeje

Vstupenky na divadelní představení lze rezervovat nebo zakoupit na webových stránkách www.beskydskedivadlo.cz. Rezervovanou vstupenku je třeba vyzvednout a zaplatit na pokladně Beskydského divadla Nový Jičín ve lhůtě 7 kalendářních dnů od data rezervace, jinak je rezervace zrušena. Vstupenky nelze rezervovat méně než 7 dny před konáním představení.
Smlouva o koupi vstupenky přes internet je uzavřena kliknutím na tlačítko „Dokončit", poté co zákazník odsouhlasí, že se seznámil se Všeobecnými obchodními podmínkami a prohlásí, že souhlasí se zpracováním osobních údajů. Zákazník si při koupí vstupenky přes internet zvolí, zda cenu vstupenky uhradí online platební kartou nebo bankovním převodem. Obě platební metody zajišťuje na základě smluvního vztahu s Beskydským divadlem Nový Jičín obchodní společnost Perfect System s.r.o., IČ: 26480981.

Může se vám hodit

POKLADNA:
dnes od 14.00 - 17.00 hodin
+420 556 770 145

PARKOVÁNÍ:

Přímo u divadla
Parkoviště města - 300 m od divadla

Program na červen Roční předplatné v PDF

Odběr novinek

* Tímto současně souhlasím se zpracováním osobních údajů.