V programu naleznete představení, u kterých je stanoveno datum konání. Změna programu vyhrazena.

Představení pro srpen 2023 nejsou k dispozici.