Slavnostní koncert ke 100. výročí vzniku Československa

čtvrtek, 18. říjen 2018, od 19:00

Slavnostní koncert ke 100. výročí vzniku Československa
Mimo předplatné
Koncert
Janáčkova filharmonie Ostrava

Informace

Cyklus šesti symfonických básní Má vlast Bedřicha Smetany patří ke svrchovaným symbolům české hudby. Sám autor si byl vědom symbolické i umělecké výjimečnosti těchto skladeb a přál si, aby zněly jen při zvláštních slavnostních příležitostech. Smetana byl při vzniku těchto děl inspirován tématy, jež byly v druhé polovině 19. století výrazně fixovány v povědomí české veřejnosti, a které hrály symbolickou úlohu při formování českého národního vědomí a později při budování české státnosti. Má vlast obsahuje hned tři roviny těchto národních symbolů. První je rovina mytologická, jež se nejvýrazněji projevuje v symfonických básních Vyšehrad a Šárka, dále se jedná o plán krajinné krásy, který nacházíme v částech Vltava a Z českých luhů a hájů, a třetí rovinu s historicko-politickými motivy, jež zaznívají v závěrečných symfonických básních Tábor a Blaník.

Seznam skladeb:

Vyšehrad – Vltava – Šárka – Z českých luhů a hájů – Tábor - Blaník

 

DÉLKA PŘEDSTAVENÍ: 80 minut (bez pauzy )
SÁL: Velký sálZPĚT

Vstupenky

CENA: 250 Kč, 200 Kč

PŘEDPRODEJ: od 4.9.2018

Vstupenky zde

Informace o vstupenkách a předprodeji