Minulý podzim jsme v bláhové naději nabídli našim divákům nové předplatné. Chtěli jsme jej uvést od ledna do června 2021. Z naší nabídky se nám nepodařilo odehrát ani jedno představení, ani jednu pohádku, ani jeden koncert vážné hudby. Divadla nám zavřel koronavir a možnost, že by se ještě do prázdnin otevřela, je velmi malá. U našeho divadla je to, že se neotevře, jistota. V květnu začne dlouho připravovaná rekonstrukce přístavby, která částečně zasáhne jeviště velkého sálu a malý sál. Stavba by měla být hotová do konce listopadu letošního roku, práce v obou sálech by možná mohly skončit o pár týdnů dříve.


Letošní předplatitelské cykly tedy přesuneme do další sezóny. Věříme, že většinu nabízených titulů se nám podaří zachovat a najít pro jejich uvedení vhodný termín. Pokud ne, budeme se snažit najít adekvátní náhradu. Abonentky, které si naši diváci minulý podzim zakoupili, tedy zůstávají v platnosti. Diváci, kteří o přesun do další sezóny nemají zájem, budou moci své předplatné vrátit v pokladně BD, jakmile nám její otevření umožní koronavirová situace. O přesném termínu budeme informovat.

Všem divákům děkujeme za přízeň, doba, kdy se opět bude moci setkávat „jeviště s hledištěm“ určitě přijde. Divadlo diváky potřebuje a věříme, že diváci divadlo také.

Jak to bude s předplatným 2021?