Upozorňujeme, že pro návštěvu divadla je třeba splnit tyto podmínky -


- doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin 

- doložit negativní POC antigenní test starý nejvýše 24 hodin

- absolvovat samotest na místě (k zakoupení v pokladně) a prokázat se negativním výsledkem

- doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění COVID-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem    konání akce

- doložit aplikaci očkování proti COVID-19, přičemž od poslední dávky musí uplynout nejméně 14 dní

- na děti do 12 let se tyto podmínky nevztahují

Všichni přítomní v divadelní budově musí mít po celou dobu nasazený respirátor.
Děkujeme, že tyto podmínky respektujete.

Podmínky pro návštěvu divadla