- doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění COVID-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce

- doložit aplikaci očkování proti COVID-19, přičemž od poslední dávky musí uplynout nejméně 14 dní

- doložit PCR test ne starší než 72 hodin v těchto případech:
        - děti od 12 do 18 let
        - lidé s kontraindikací k očkování (potvrzení lékaře)
        - lidé, kteří očkování právě podstupují

- u dětí do 12 let není potvrzení o testování požadováno

Děkujeme, že tyto podmínky dodržujete.

Podmínky pro návštěvu divadla platné od 22. listopadu 2021