Rostislav Pospíšil ( 1950 , Brno) Věnuje se kresbě, grafice, malbě a scénografii. Pravidelně vystavuje od roku 1973. Samostatně vystavoval v Anglii, Německu, Polsku, Rakousku, USA, Taiwanu, na Moravě a v |Čechách. Graficky připravil a ilustroval řadu knih pro různá nakladatelství, jako scénograf a autor spolupracuje s řadou divadel doma i v zahraničí. Žije v Brně a na Kněževísku.


V dubnu ve foyer vystavuje Rostislav Pospíšil