Trio vario

čtvrtek, 20. říjen 2022, od 19:00

Trio vario
Archiv představení za rok 2022/2023
Koncert

Informace

Členky tria spojují vazby na Ostravu, kde společně studovaly na Janáčkově konzervatoři.
V triu spolu hrají od roku 2020.

Magdaléna Hrudová (klavír) se aktivně se věnuje komorní hře v různých komorních uskupeních. V současné době také studuje doktorský program JAMU v Brně a pedagogicky působí na Janáčkově konzervatoři v Ostravě.
Ellen Klodová (housle) je absolventkou Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, kde studovala hru na housle ve třídě prof. MgA. Luďka Capa. Rovněž dokončila studium na Ostravské univerzitě pod vedením MgA. Jiřího Vodičky.
Kateřina Kosková (klarinet) je absolventkou Janáčkovy konzervatoře v Ostravě ve třídě MgA. Petra Bohuše, Akademie Muzyczne im. Karola Szymanowskiego v Katowicích a také Ostravské univerzity pod vedením MgA. Karla Dohnala Ph.D.

SÁL: Malý sálZPĚT

Vstupenky

CENA: 230 Kč

PŘEDPRODEJ: od 13.9.2022

Informace o vstupenkách a předprodeji